Ved Nordbytjernet

På vei sørover Trondheimsvegen passerer man Nordbytjernet. Tjernet ligger ca. en kilometer nord for Jessheim sentrum. Til høyre ser vi litt av Romerike folkehøyskole.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Jul 2014

Georg Sverdrups skysskar

Av Eivind Molde

Denne bautaen er satt opp ved Liekrysset. Den er reist til minne om skysskaren som kjørte statsmannen Georg Sverdrup til Eidsvoll-forsamlingen i 1814. På bautaen står det: "Minne om Georg Sverdrups skysskar 16. febr. 1814" - og "Husk at Gud er attåt". Ifølge historien ba skysskaren Sverdrup innstendig om aldri å gi sin stemme til at Norge skulle overgis til Sverige. Skysskarens ord til Sverdrup var "Hva du siger eller gjør, så husk for alting paa, at Gud er attåt».

08 Jul 2014

Minnesmerke ved Liekrysset

Av Eivind Molde

Ved Liekrysset er det satt opp en bauta til minne om skysskaren som kjørte statsmannen Georg Sverdrup til Eidsvoll-forsamlingen i 1814. På bautaen står det: "Minne om Georg Sverdrups skysskar 16. febr. 1814" - og "Husk at Gud er attåt". Ifølge historien ba skysskaren Sverdrup innstendig om aldri å gi sin stemme til at Norge skulle overgis til Sverige. Skysskarens ord til Sverdrup var "Hva du siger eller gjør, så husk for alting paa, at Gud er attåt».

08 Jul 2014

Nordover ved Mogreina

Av Eivind Molde |

Det er ikke så mange bakker å bryne seg på på Romerikssletta. Det er flatt, lett og fint for den som vil ut på tur. Til venstre ser vi litt av Mogreina kirke.