Djupvasshøgda 601 moh: dagens andre hovedmål

Fra Uglahaugåsen er det fin utsikt mot Ugla og etter hvert også mot Mosjøen. Men for oss var den solbelyste åsryggen på bildet av større interesse, for på Djupvasshøgda lå det i 1978 en kjentmannspost der i ur-utgaven av Kjentmannsmerket. Fra denne synsvinkelen virket det som en skikkelig utfordring å finne en bolt til et trigonometrisk punkt på dette forholdsvis flate og skogbevokste området.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2014

Urskog og flere flyttblokker på Uglahaugåsen

Av Odd Tore Saugerud

Flyttblokkene er til dels stablet på hverandre her, og danner mange hulrom som kan romme et menneske. Miljøet rundt er urskog med falne trær og rike forekomster av lav. Vi får håpe at ingen finner på at det skal være hogst i dette området.

10 Sep 2014

Flyttblokker på Uglahaugåsen

Av Odd Tore Saugerud

På ryggen på sydsiden av Uglahaugåsen var det tallrike digre flyttblokker. Her studerer Atie en ordentlig «rusul», som min morfar fra Jevnaker ville kalt den.

10 Sep 2014

Utoset på Ugla

Av Odd Tore Saugerud

Kartet antydet blåsti som krysset Uglabekken rett nedenfor utoset. Etter de siste våte dagene var det bra vannføring i bekken og glatte steiner og stokker. Det ble i stedet er tur nedover for å finne et sted hvor den kunne krysses med ett hopp. Utoset var likevel verdt et besøk.