Djupvasshøgda 601 moh: kjentmannspost fra 1978

Etter tidkrevende kryssing av Uglabekken og finorientering videre i vestlia opp mot Djupvasshøgda, gikk vi rett i posten, som fortsatt delvis sto der. En grønn Klöver stempelpute, en rød(?), og en hilsen fra Bernhard Herre lå i boksen. De sparsommelige restene av trig.tårnet til høyre for posten. I 1978 hadde det sannsynligvis nylig vært hogst her, men nå var det vokst til, og det var bare utsikt mellom trærne til f.eks. Ringkollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2014

Djupvasshøgda 601 moh: dagens andre hovedmål

Av Odd Tore Saugerud

Fra Uglahaugåsen er det fin utsikt mot Ugla og etter hvert også mot Mosjøen. Men for oss var den solbelyste åsryggen på bildet av større interesse, for på Djupvasshøgda lå det i 1978 en kjentmannspost der i ur-utgaven av Kjentmannsmerket. Fra denne synsvinkelen virket det som en skikkelig utfordring å finne en bolt til et trigonometrisk punkt på dette forholdsvis flate og skogbevokste området.

10 Sep 2014

Urskog og flere flyttblokker på Uglahaugåsen

Av Odd Tore Saugerud

Flyttblokkene er til dels stablet på hverandre her, og danner mange hulrom som kan romme et menneske. Miljøet rundt er urskog med falne trær og rike forekomster av lav. Vi får håpe at ingen finner på at det skal være hogst i dette området.

10 Sep 2014

Flyttblokker på Uglahaugåsen

Av Odd Tore Saugerud

På ryggen på sydsiden av Uglahaugåsen var det tallrike digre flyttblokker. Her studerer Atie en ordentlig «rusul», som min morfar fra Jevnaker ville kalt den.