På nasjonal sykkelrute

En rekke sykkeltraseer er godt skiltet her på Romerike. En av de nasjonale sykkelrutene - nr. 7 - er gjennomgående gjennom hele området. Her, ved Skogmo øst for Jessheim, ledes vi inn på en separat turvei, mens biltrafikken "seiler sin egen sjø" på Algarheimsvegen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Aug 2014

Over Algarheimsvegen ved Skogmo

Av Eivind Molde |

Det er trygt å sykle østover Algarheimsvegen fra Jessheim. Det er nemlig gang- og sykkelvei langs nordsiden av denne veien. Her ved Skogmo må man derimot over til sørsiden dersom man tenker seg videre mot Kløfta. Men på den andre siden venter igjen en egen trase for de myke trafikanter.

01 Aug 2014

Liekrysset

Av Eivind Molde

Liekrysset er egentlig to kryss tett i tett. Det ene er ved lastebilen til venstre på bildet, det andre litt videre fram, ved skiltet som viser vei til Nordkisa.

01 Aug 2014

I lav høyde

Av Eivind Molde

Du får dem heldigvis ikke i hodet, men det er kanskje sånn at du føler du må "dukke". Flyene kommer naturlig nok i temmelig lav høyde her ved nordenden av østre rullebane på Oslo Lufthavn.