Sommerkveld ved Øyvann

Tidlig i juli er sommernatten fortsatt kort og solnedgangen myk. Her ved nordenden av Øyvann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jul 1999

Fiske i Øyvann

Av Steinar Kjærnsrød |

Øyvann har som følge av god innsats fra OFA i mange år vært et særs godt ørretvann. Riktig nok er fisken noe sky, og det skyldes nok mye trafikk ved vannet, men er du heldig, treffer du den i bettet og da kan store opplevelser vente ..

13 Jul 1999

Øyvann

Av Steinar Kjærnsrød

Øyvann (n. for Finnerud) ligger flott til, med lett atkomst både med sykkel og til fots, og lokker mange friluftsfolk inn hit - særlig sommerstid. Det er flere fine leir- og rasteplasser rundt vannet, og også gode fiskemuligheter

13 Jul 1999

Finnerud

Av Steinar Kjærnsrød

Finnerud ble ryddet av finnen Sakris på 1600-tallet en gang, og er en tradisjonsrik nordmarksplass - høyt og frittliggende på toppen av bakkene opp fra Sørkedalen. Finnerud var eid av familien Schjøtt siden 1878, men ble i 1963 overført Oslo kommune, men med betingelse om at plassen ikke skulle stykkes opp og at friluftsfolket skulle kunne nyte godt av stedet og omgivelsene. Røde Kors har dessuten satt opp en hytte på eiendommen, og frakter hele året gamle og funksjonshemmede inn til Finnerud i buss.