En hvil midtveis

Midtveis i jakten på kjentmannsposter er det godt å slappe av, og det var nettopp dette "Midtvegssteinen" ble brukt til. Den lå mellom gårdene på Snellingen og mølla i bekken mellom Store og Vesle Snellingen. Underveis kunne de sette fra seg kornsekken mot den lille steinen oppå den store. I dag ble det en liten stopp for Nina Didriksen og firbente Skippy før de la i vei mot neste post, på Grua.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2014

Søndre Ullbråtan

Av Odd Tore Saugerud

Søndre Ullbråtan het tidligere Lille Rustan. Den ble i 1939 solgt av Bærums Verk til daværende eiere. I dag drives det tradisjonell gårdsdrift med sauer som beiter i Vestmarka. Vi opplevde at de ble sanket inn denne dagen. Vi anbefaler ikke ferdsel gjennom gårdens innmark.

13 Sep 2014

Stien mellom Godtland og Ullbråtan

Av Odd Tore Saugerud

På NGOs turkart 1:50 000 er stien mellom Godtland og Ullbråtan merket som blåsti. Nå er merkingen for det meste malt over, og selv om dette i sin tid nok var en bra tømmervei, er den stedvis vanskelig å følge i terrenget og sperret med tallrike vindfall. Det var heller ikke noe som innbød til å krysse innmarka til gården Ullbråtan.

13 Sep 2014

Godtland: voll med hustufter

Av Odd Tore Saugerud

Husmannsplassen Godtland ble ryddet av innvandrete finner på 1600-tallet. Fraflyttet 1891. Nå vokser vollen igjen, men hustuftene på bildet er fortsatt synlige. Dessuten er det en kjellerinngang bak fotografen, men på grunn av lav sol var det ikke mulig å få denne med på bildet.