Badedag i Nord-Elvåga midt i september

Elvåga dam deler Nord-Elvåga i to, og i den nordre delen er det tillatt å bade. Det var det mange som benyttet seg av denne flotte søndagen midt i september!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Sep 2014

Sensommer ved Elvågavassdraget

Av Kjersti von Krogh

Elvåga er den eneste vannkilde for Oslo hvis naturlige avløp går utenom byen. Elvåga dam deler Nord-Elvåga i to med et imponerende anlegg. Vakker sensommerdag midt i september over den søndre delen, som fungerer som inntaksmagasin.

14 Sep 2014

Snart halv kuppel på Haukåsen

Av Kjersti von Krogh

Haukåsen ligger 357 moh., og all skog rundt radarstasjonen på toppen ble fjernet i 2012 for at ikke radarsignalene i kuppelen skal bli forstyrret. Nå går også "innmaten" i kuppelen gjennom en omfattende restaurering for å gi optimale forhold for den sivile luftfart over hele Østlandet.

14 Sep 2014

En litt uvanlig solnedgang over Risfjellet

Av Odd Tore Saugerud

Solnedgangen i dag bød på to litt uvanlige atmosfæriske fenomener: Først en nær rektangulær sky med tett bølgemønster parallelt med horisonten. Fortsatt synlig til venstre i bildet, muligens en utdratt kondensstripe i en bølgeformet atmosfærisk forstyrrelse. Litt til høyre for denne kom det så en tydelig «sun pillar», en stripe av sol hvor sollyset etter solnedgang reflekteres av talløse iskrystaller i atmosfæren. Slike «sun pillars» kan bli fem til ti buegrader høye og har blitt observert samtidig både her på Østlandet og på kysten av Vestlandet.