Til Prekestolen via Døypefonten: Døypefonten

Med utgangspunkt i beskrivelsen i Kjentmannsheftet 1990-92 fant vi ikke Prekestolen i fjor (2013) selv etter et omfattende søk fra nedsiden. Nytt forsøk i år, denne gang fra oversiden. Etter en runde til demningene i Pershusvannet og Finntjern startet vi fra Finntjernsmyrdam, opp lia til umerket sti Finntjern-Døypefonten-Finnerudseter. Mosegrodd steinur med mye toppbrekk i lia, deretter fin sti gjennom urørt skog med nydelig mosebunn til gjengroingstjernet Døypefonten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Sep 2014

Badedag i Nord-Elvåga midt i september

Av Kjersti von Krogh |

Elvåga dam deler Nord-Elvåga i to, og i den nordre delen er det tillatt å bade. Det var det mange som benyttet seg av denne flotte søndagen midt i september!

14 Sep 2014

Sensommer ved Elvågavassdraget

Av Kjersti von Krogh

Elvåga er den eneste vannkilde for Oslo hvis naturlige avløp går utenom byen. Elvåga dam deler Nord-Elvåga i to med et imponerende anlegg. Vakker sensommerdag midt i september over den søndre delen, som fungerer som inntaksmagasin.

14 Sep 2014

Snart halv kuppel på Haukåsen

Av Kjersti von Krogh

Haukåsen ligger 357 moh., og all skog rundt radarstasjonen på toppen ble fjernet i 2012 for at ikke radarsignalene i kuppelen skal bli forstyrret. Nå går også "innmaten" i kuppelen gjennom en omfattende restaurering for å gi optimale forhold for den sivile luftfart over hele Østlandet.