Fra Døypefonten over åsen Prekestolen til Prekestolen

Fin sti til åsen Prekestolen, og derfra skulle det bare være å kontrollere toppen av åsen og holde ryggen mot vest rett til steinformasjonen Prekestolen. I dette området gir turkartet M 1:50 000 et overforenklet bilde av terrenget rundt toppunktet. Her er tallrike høyder adskilt med trange daler med bratte sider, det hele dekket av ganske tett skog med tallrike toppbrekk. Etter en del søking i toppområdet fant vi ryggen, og fulgte så denne rett i posten. Atie fikk oppgaven med å preke til tremenigheten, men følte seg heller ukomfortabel med fuktig hvitmose som underlag. Bildet gir ikke noe godt inntrykk av hvor luftig det er her, det kommer bedre frem av bilde nr. 22231.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Sep 2014

Til Prekestolen via Døypefonten: Døypefonten

Av Odd Tore Saugerud

Med utgangspunkt i beskrivelsen i Kjentmannsheftet 1990-92 fant vi ikke Prekestolen i fjor (2013) selv etter et omfattende søk fra nedsiden. Nytt forsøk i år, denne gang fra oversiden. Etter en runde til demningene i Pershusvannet og Finntjern startet vi fra Finntjernsmyrdam, opp lia til umerket sti Finntjern-Døypefonten-Finnerudseter. Mosegrodd steinur med mye toppbrekk i lia, deretter fin sti gjennom urørt skog med nydelig mosebunn til gjengroingstjernet Døypefonten.

14 Sep 2014

Badedag i Nord-Elvåga midt i september

Av Kjersti von Krogh |

Elvåga dam deler Nord-Elvåga i to, og i den nordre delen er det tillatt å bade. Det var det mange som benyttet seg av denne flotte søndagen midt i september!

14 Sep 2014

Sensommer ved Elvågavassdraget

Av Kjersti von Krogh

Elvåga er den eneste vannkilde for Oslo hvis naturlige avløp går utenom byen. Elvåga dam deler Nord-Elvåga i to med et imponerende anlegg. Vakker sensommerdag midt i september over den søndre delen, som fungerer som inntaksmagasin.