Steinformasjonen Prekestolen

Her har Atie plassert seg under Prekestolen for å fungere som målestokk. I 1990 ble den formasjonen beskrevet som en flyttblokk, men i 2014 beskrives den som en blokk som er en del av fjellet. Det siste synes rimelig, fjellveggen er tydelig oppsprukket i store blokker som isbreen har skurt og rundet hjørnene på. Isbreen har fått tak i denne blokka, har dreiet den til den kilte seg fast, og deretter slipt til den fremspringende delen av blokka. Dette underbygges av bilde nr. 22232, som viser en tilsvarende, men mindre, formasjon i samme fjellvegg.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Sep 2014

Fra Døypefonten over åsen Prekestolen til Prekestolen

Av Odd Tore Saugerud

Fin sti til åsen Prekestolen, og derfra skulle det bare være å kontrollere toppen av åsen og holde ryggen mot vest rett til steinformasjonen Prekestolen. I dette området gir turkartet M 1:50 000 et overforenklet bilde av terrenget rundt toppunktet. Her er tallrike høyder adskilt med trange daler med bratte sider, det hele dekket av ganske tett skog med tallrike toppbrekk. Etter en del søking i toppområdet fant vi ryggen, og fulgte så denne rett i posten. Atie fikk oppgaven med å preke til tremenigheten, men følte seg heller ukomfortabel med fuktig hvitmose som underlag. Bildet gir ikke noe godt inntrykk av hvor luftig det er her, det kommer bedre frem av bilde nr. 22231.

14 Sep 2014

Til Prekestolen via Døypefonten: Døypefonten

Av Odd Tore Saugerud

Med utgangspunkt i beskrivelsen i Kjentmannsheftet 1990-92 fant vi ikke Prekestolen i fjor (2013) selv etter et omfattende søk fra nedsiden. Nytt forsøk i år, denne gang fra oversiden. Etter en runde til demningene i Pershusvannet og Finntjern startet vi fra Finntjernsmyrdam, opp lia til umerket sti Finntjern-Døypefonten-Finnerudseter. Mosegrodd steinur med mye toppbrekk i lia, deretter fin sti gjennom urørt skog med nydelig mosebunn til gjengroingstjernet Døypefonten.

14 Sep 2014

Badedag i Nord-Elvåga midt i september

Av Kjersti von Krogh |

Elvåga dam deler Nord-Elvåga i to, og i den nordre delen er det tillatt å bade. Det var det mange som benyttet seg av denne flotte søndagen midt i september!