Søndre Ryggevann: et idyllisk oppdemt drikkevann

Søndre Ryggevann er et riktig idyllisk langsmalt vann. Oppdemt som drikkevann i to omganger, i 1920 og i 1948. Dagens betongdemning er merket 4.10.1948. Nå er vannet ikke lenger regulert til drikkevannsforsyning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Sep 2014

Gjensyn med Østnestangen fyrlykt

Av Kjersti von Krogh

På den andre siden av Sandbukta skimtes Østnestangen fyrlykt som var Kjentmannspost i håndboken for 2012-2014.

15 Sep 2014

Lunsjidyll ved Skapertjern

Av Odd Tore Saugerud

Med denne dagens sol og sommervarme var lunsj på Tjennsløkka i nordenden av Skapertjern ideelt. Atie ble ikke fristet til et bad, men lyttet heller til lyden av nøtteskrike, svartspett og ravn.

15 Sep 2014

Det nordligste taubaneloddet på Sørumsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Dette er det nordligste av de to loddene som var gjemt på bilde nr. 22238. På bildet er også to av betongfundamentene til mastene. Strekket nordover herfra over Sørumsdalen var med sine 700 meter det lengste på taubanen. På sydsiden er det mulig å følge slike fundamenter, men mindre, gjennom skogen et stykke i retning Gullaug.