Søndre Ryggevann: en atthaldsdemning

Søndre Ryggevann er oppdemt i flere omganger. Ved oppdemmingen i 1948 ble vannstanden hevet så mye at det ble nødvendig med minst fem atthaldsdemninger. Denne er i sydenden av den T-formete vika på vestsiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2014

Søndre Ryggevann: et idyllisk oppdemt drikkevann

Av Odd Tore Saugerud

Søndre Ryggevann er et riktig idyllisk langsmalt vann. Oppdemt som drikkevann i to omganger, i 1920 og i 1948. Dagens betongdemning er merket 4.10.1948. Nå er vannet ikke lenger regulert til drikkevannsforsyning.

16 Sep 2014

Gjensyn med Østnestangen fyrlykt

Av Kjersti von Krogh

På den andre siden av Sandbukta skimtes Østnestangen fyrlykt som var Kjentmannspost i håndboken for 2012-2014.

15 Sep 2014

Lunsjidyll ved Skapertjern

Av Odd Tore Saugerud

Med denne dagens sol og sommervarme var lunsj på Tjennsløkka i nordenden av Skapertjern ideelt. Atie ble ikke fristet til et bad, men lyttet heller til lyden av nøtteskrike, svartspett og ravn.