Gopletjern

Også Romeriksåsene har sitt Gopletjern øverst i Gopledalen, som går fra Nordre Ryggevann til Nordre Ovann. Mellom blåstien og vannet ligger det rester av ei plankehytte som er merket i det nordøstre hjørnet av tjernet på gamle kart.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2014

Nordre Ryggevann: mer langsmal idyll

Av Odd Tore Saugerud

Nordre Ryggevann er også et idyllisk vann med både øy og flytetorver. På hytta ved demningen står det fortsatt et skilt som forteller om drikkevann og alle de restriksjoner som det medfører.

17 Sep 2014

Nordre Ryggevann: enda en drikkevannsdemning

Av Odd Tore Saugerud

Nordre Ryggevann ligger 28 moh. høyere enn Søndre Ryggevann, og er også oppdemt med en betongdemning. Bekken mellom de to vannene går i ei trang kløft med stup og myrer. Enkel adkomst via gammel anleggsvei/traktorvei i terrenget vest for bekken.

17 Sep 2014

Søndre Ryggevann: en atthaldsdemning

Av Odd Tore Saugerud

Søndre Ryggevann er oppdemt i flere omganger. Ved oppdemmingen i 1948 ble vannstanden hevet så mye at det ble nødvendig med minst fem atthaldsdemninger. Denne er i sydenden av den T-formete vika på vestsiden.