Utsikten fra stien ved Nordre Ovann: kjentmannspost 1994-96

Beskrivelsen i kjentmannsboken 1994-96 sier at posten finnes ved å følge driftsvei som tar av blåmerket sti på høyde med nordre Ovatjønn, og at posten står på en liten bjerk. Nå kan driftsveien knapt anes, og bjerka har blitt til en heller stor furu. Men vi gikk rett i posten, som står der fortsatt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2014

Gopletjern

Av Odd Tore Saugerud

Også Romeriksåsene har sitt Gopletjern øverst i Gopledalen, som går fra Nordre Ryggevann til Nordre Ovann. Mellom blåstien og vannet ligger det rester av ei plankehytte som er merket i det nordøstre hjørnet av tjernet på gamle kart.

17 Sep 2014

Nordre Ryggevann: mer langsmal idyll

Av Odd Tore Saugerud

Nordre Ryggevann er også et idyllisk vann med både øy og flytetorver. På hytta ved demningen står det fortsatt et skilt som forteller om drikkevann og alle de restriksjoner som det medfører.

17 Sep 2014

Nordre Ryggevann: enda en drikkevannsdemning

Av Odd Tore Saugerud

Nordre Ryggevann ligger 28 moh. høyere enn Søndre Ryggevann, og er også oppdemt med en betongdemning. Bekken mellom de to vannene går i ei trang kløft med stup og myrer. Enkel adkomst via gammel anleggsvei/traktorvei i terrenget vest for bekken.