Nordre Ovann: sett fra utløpet

Nordre Ovann er enda et av de typiske og idylliske skogsvannene som finnes nær overalt i Marka, med tendenser til gjengroing og flytetorver.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2014

Utsikten fra stien ved Nordre Ovann: september 2014

Av Odd Tore Saugerud |

Slik er den flotte utsikten østover 20 år etter at kjentmannsposten ble satt ut her. I 1994 måtte det ha vært et hogstfelt mot øst. Nå er det vokst til med ganske høye bjerker.

17 Sep 2014

Utsikten fra stien ved Nordre Ovann: kjentmannspost 1994-96

Av Odd Tore Saugerud |

Beskrivelsen i kjentmannsboken 1994-96 sier at posten finnes ved å følge driftsvei som tar av blåmerket sti på høyde med nordre Ovatjønn, og at posten står på en liten bjerk. Nå kan driftsveien knapt anes, og bjerka har blitt til en heller stor furu. Men vi gikk rett i posten, som står der fortsatt.

17 Sep 2014

Gopletjern

Av Odd Tore Saugerud

Også Romeriksåsene har sitt Gopletjern øverst i Gopledalen, som går fra Nordre Ryggevann til Nordre Ovann. Mellom blåstien og vannet ligger det rester av ei plankehytte som er merket i det nordøstre hjørnet av tjernet på gamle kart.