Idyll på To gård

To gård i Nesoddmarka er et uvanlig koselig sted, og et populært turmål for store og små. Her er det åpent fra kl. 11 til kl. 15.30 på søndager, med Nesoddens beste vafler! I et deilig turterreng med stier i mange retninger - midt mellom Oslofjorden og Bunnefjorden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Sep 2014

Tømmerhytte på åsryggen mot Skurvehaugen

Av Odd Tore Saugerud

Skurvehaugen er kollen vest for Øvre Vassmyr (Vassputten) syd for Grønland. Langs stien på ryggen fra syd ligger denne ganske store tømmerhytta. Vi har kjent til hytta siden 1970-tallet, men nå begynner den å vise tydelige tegn på forfall. Utsikten gror igjen, og stien følges best med orienteringskart som støtte. Trist, men slik går det mange steder med hytter som ligger uveisomt til.

18 Sep 2014

Persbonn ved Korselva

Av Odd Tore Saugerud

Persbonn er, som navnet antyder, en gammel kølabånn. I 1952 satte Bærum kommune opp hytte og stall for skogsarbeiderne her. Husene og vollen holdes i god hevd. Det åpne området rundt plassen er nylig utvidet ved at det gjennomført flatehogst vest for vollen.

18 Sep 2014

Lauvtreet på Lauvåsen

Av Odd Tore Saugerud

Lauvåsen må ha fått navnet sitt for lenge siden, for i 2014 er hele toppartiet av åsen bevokst med tettplantet gran, og det er knapt nok spor etter lauvtrær. Med ett unntak er det: denne store og eldgamle eika som står helt på kanten av toppartiet mot sydvest. Slike isolerte, gamle lauvtrær finnes også andre steder i Marka, for eksempel nær Skosliteren i Ursdalen og på Aschenbergsetra ved Asdøljuvet, men da vanligvis i nærheten av gamle plasser.