Stien under Lorthol

I dag var det fint å gå den blåmerka stien under Lorthol igjen, for nå var den ryddet. Det er gjort en skikkelig jobb for å få den så bra etter alt vindfallet som lå der.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Sep 2014

Natursti med rester etter gammel oppgangssag

Av Kjersti von Krogh

En nydelig natursti snor seg oppover i løvskogen langs golfbanen ved Aas gård, og opplysningsskiltet ved restene av gamle murer forteller at det her har ligget en gammel oppgangssag eller vassag, og da denne kom til Norge på begynnelsen av 1500-tallet, var det en liten revolusjon og starten på norsk trelastindustri. Navnet "oppgangssag" viser til sagbladbevegelsen opp og ned. Sagbladet var ca. to meter langt, og festet i en solid treramme. Rammen ble presset opp og ned ved hjelp av et vasshjul.

21 Sep 2014

Med våpenskjold og motto i oppkjørselen

Av Kjersti von Krogh

Familien Fearnleys våpenskjold og motto hugget i stein er det første vi møter i oppkjørselen til Aas gård, som troner lett synlig fra riksveien og omliggende områder. De første bygningene er fra 1767, mens dagens store hvite hovedbygning er ca. 150 år gammel. Dagens eiere, Sissel og Thomas N. Fearnley, er femte generasjon i rekken, og slektens motto er "Sine Freude Fides" (tillit uten svik).

21 Sep 2014

Gammel merking på Grasdalskollen?

Av Alma Lillevold

På vår vei til Grasdalskollen i dag støtte vi på denne gulmerkingen av trær like før toppen der det er kjentmannspost. Vi fulgte merkingene i begge retninger et godt stykke. Vel tilbake på hytta sjekket vi kartet nærmere og konkluderte med at det måtte være merkingen av Spålen-Katnosa naturreservat. Andre merkinger vi har sett av reservatet, har vært røde. Noen som vet noe om dette?