Leirplass ved Øyvann

En av de mange fine leirplassene ved Øyvann. Her i nordvestenden av vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jul 1999

Sommerkveld ved Øyvann

Av Steinar Kjærnsrød

Tidlig i juli er sommernatten fortsatt kort og solnedgangen myk. Her ved nordenden av Øyvann.

13 Jul 1999

Fiske i Øyvann

Av Steinar Kjærnsrød |

Øyvann har som følge av god innsats fra OFA i mange år vært et særs godt ørretvann. Riktig nok er fisken noe sky, og det skyldes nok mye trafikk ved vannet, men er du heldig, treffer du den i bettet og da kan store opplevelser vente ..

13 Jul 1999

Øyvann

Av Steinar Kjærnsrød

Øyvann (n. for Finnerud) ligger flott til, med lett atkomst både med sykkel og til fots, og lokker mange friluftsfolk inn hit - særlig sommerstid. Det er flere fine leir- og rasteplasser rundt vannet, og også gode fiskemuligheter