Ved Hurdalssjøen

Den siste torsdagen i september ble fin værmessig her ved Hurdalssjøens nordvestre del, med fine høstfarger og en del sol.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Sep 2014

Haraldvangen i høstsol

Av Erik Unneberg

Høstfargene har kommet til Hurdal, og med solen på plas var det en flott dag ved Hurdalssjøen i dag. Her ser vi over mot Haraldvangen fra vestsiden av vannet.

25 Sep 2014

Et jernmalmskjerp vest ved Båntjern

Av Odd Tore Saugerud

Dette jernmalmskjerpet vest ved Båntjern ble forsøkt drevet av Bærums Verk en gang i perioden 1798-1854. Magnetitten som er igjen i området, påvirker kompasset og forvirrer o-løpere, særlig i forbindelse med natt-o-løp. Det er spor etter flere skjerp nær vannet, blant annet Vettakollen skjerp nordøst for det. Dette var en kobbergruve drevet i tiden 1704-17 av «Det Gotthalfske Kobberverk», som er bedre kjent for kobbergruvene ved Alnsjøen i Lillomarka.

25 Sep 2014

Lav høstvannstand i Båntjern

Av Odd Tore Saugerud

En tørr sommer og en ganske nedbørfattig høst så langt har sørget for lav vannstand i Båntjern. Men nå er det mulig å se bedre på demningene i vannet. Denne ved utløpet er murt av naturstein med en senere sementkrone. Samme teknikk er også brukt i atthaldsdemningen lenger mot øst. Hvor utløpet var og hva vannet skulle brukes til, er ikke åpenbart.