På seniortur langs Ljanselva

Rastepause på den gamle festplassen Leikvoll, som nå er lekeplass innerst i Liadalen. Hit reiste Oslo-folk med tog til Ljan stasjon og gikk så til Leikvoll. Det var store sankthansfester her på begynnelsen av 1900-tallet, med opp mot 3000 deltagere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2014

På veg ned langs Ljanselva

Av Per Sørhaug |

På tur fra Lambertseter til Fiskevollen går vi gjennom urskogen mellom Skullerud og Hauketo. Her gror det frodig, enda er vi rett innpå bebyggelsen.

09 Sep 2014

Mosjøen

Av Per Sørhaug |

Etter å ha klatret opp og ned åsen fra Rausjø skole, kom vi til dammen i søndre ende av Mosjøen. Denne demningen var en del av systemet for fløting av tømmer sørover.

09 Sep 2014

Rasteplass på Øvresaga

Av Per Sørhaug |

På tur fra Durud og nordover ble det rast på Øvresaga før vi fortsatte turen til sørenden av Mosjøen og over Kjerringhøgda til Fjell.