Ved tuftene etter Gopletjernshytta

Nord for Gopletjern ligger tuftene etter Gopletjernshytta. Disse har vært gjemt i stor skog inntil for et par år siden, da det ble utført flatehogst i området. Mens vi nøt lunsjen vår i solskinnet, dukket det plutselig opp kjentmannspostjegere både fra øst og vest samtidig. Tidligere hadde vi møtt team Nina Didriksen ved Evja, så folket visste å benytte det fine været denne dagen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Sep 2014

Skovveien til Stubdal: gamle brokar

Av Odd Tore Saugerud

Ved Evja gikk den gamle kløvveien i jevn stigning et stykke vekk fra elva. Over småbekkene her ble det bygget broer, og brokarene står fortsatt igjen. Dette er de to tydeligste brokarene. I periode 2004-06 var det kjentmannspost ved to mindre brokar noe nærmere Søndre Heggelivann. Dette er kjent som Asbjørnsens vei, og blåstien er nå lagt om så den følger denne.

27 Sep 2014

Evja og skåmurens sydende

Av Odd Tore Saugerud

I Evja er det tydelige spor etter at elveløpet fulgte yttersiden (østsiden) av det flate partiet. I slike buktninger vil det kunne være en bakevje hvor vannet strømmer i motsatt retning av hovedstrømmen, noe som med sikkerhet vil gi tømmervase og fløtningsproblemer. Skåmuren hindrer dette ved å lede vannet rett frem og samtidig hindre tømmeret i å sette seg fast i det flate partiet. Skåmurens sydende er inne i krattet mellom elveløpet og kulpen. Det er rimelig å anta at den fortsatte som en steinfylling over enden av kulpen, slik at lekkasjevann kunne strømme ut i elva igjen uten at tømmeret kom inn i kulpen.

27 Sep 2014

En nedvokst steingard i krattet?

Av Odd Tore Saugerud

Denne steingarden går langs Heggelielva i svingen ved Evja. Det er ingen vanlig steingard, men en av de lengste skåmurene i Marka. Hensikten med den var å holde tømmeret og elva på plass over det flate partiet Evja.