Høst ved Vormsund

Den første torsdagen i oktober var av det virkelig fine slaget, med både høstfarger, sol og behagelig temperatur. Bildet er tatt langs sykkelrute 789 mellom Vormsund og Arnestad Minde, ved golfbanen på Nes.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2014

Heggelielva: Gråseterbrua fra en uvanlig synsvinkel

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke enkelt å komme opp fra dalbunnen på østsiden før Gråseterbrua, og også der må det krabbing på alle fire til. Uansett er synsvinkelen fra undersiden av brua interessant. På vestsiden er det stor aktivitet med skogsmaskiner i et nytt, stort hogstfelt. Også på østsiden mot nord er det et nytt, stort hogstfelt. Etter brua fortsetter elva i trang dal videre mot Heggelivannet, men en tur dit får bli ved en annen anledning. Konsentrasjon og lyst til å balansere på steiner og svaberg i og ved elva var oppbrukt for i dag.

30 Sep 2014

Heggelielva: Dalen vider seg ut igjen, og stupene blir lavere

Av Odd Tore Saugerud

Et nøyaktig kart over østsiden av dalen er ikke tilgjengelig, men ved kotetelling og skjønn kan de høyeste stupene der anslåes til å være om lag 30 meter høye. Syd for St. Jørgenskastet blir østsiden mer som en skråning. Her, hvor et lite bekkesilder kommer ned, er den siste utsikten nedover mot stupene.

30 Sep 2014

Heggelielva: Her gikk det store steinraset 1921

Av Odd Tore Saugerud

Et bilde i Sverre Grimstads bok «Krokskogen på kryss og tvers» viser det store steinraset i 1921. Dette bildet viser det samme partiet slik som det er i 2014. Kjempeblokkene som sperret elveløpet da, har blitt sprengt i mindre blokker, men blokkene som ligger igjen, er fortsatt velvoksne. Steinsøylen som ligger mot stupveggen på østsiden, er nå mer oppsprukket enn i 1921, og toppen er vekk. Lenger bak i bildet har det nylig gått et ras av små blokker. Blokkene er fortsatt lyse i fargen, og i raset ligger det grastuer som fortsatt er grønne, selv om de nå ligger på steinur.