Maridalen i fargeprakt

Etter en regntung dag kom sola, og løvtrærne flammet opp i all sin prakt. Vi ser også Maridalsvannet, som faktisk er Markas største vann. I bakgrunnen sees Lachmannsfjell.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jun 2011

Mot fjord og ås

Av Eivind Molde

På vei sørover mot Eidstugua, i grenseland mellom Vestre Toten og Søndre Land, har man panoramautsikt mot sør og øst - bl.a. i retning Einafjorden og Totenåsen.

07 Okt 2014

En blindvei mot Lynhytta

Av Odd Tore Saugerud

På eldre kart går det sti direkte til Lynhytta i nordenden av Arnehogstmyr og videre over øya og den lange og smale vika mot syd. Som bildet viser, er kloppa frem til øya i heller dårlig forfatning, men passerbar. Men så er det stopp, for her mangler mesteparten av brua over vika fullstendig. Som erstatning har DNT laget blåsti på klopp over myra lenger syd. Christianiameridianen (den gamle nullmeridianen for norske kart gjennom mer enn 150 år) og 60 ° nordlig bredde krysser hverandre ved Lynhytta.

07 Okt 2014

En liten demning med overløp

Av Odd Tore Saugerud

Markakilder forteller at både Sognsvann, Lille Åklungen og Store Åklungen allerede fra gammelt av hadde lave demninger. Foreløpig har jeg ikke funnet ut noe om hensikten med disse første demningene. Ved Store Åklungen er det både demning med overløp og minst én atthaldsdemning. Demningene er murt opp av tilhogd naturstein, og demningen med overløp har etter hvert fått delvis betongdekke. I bekkeløpet nedenfor er det påfallende mange avsagete middels tykke stokker av forskjellig lengde. De ser ut til å ha ligget der lenge. Rester etter en eller annen installasjon?