Fundamenter etter vannrenna til Renninga

Litt nedenfor der Høgåsveien krysser Vikseterbekken, er det en fin foss. Den er 4-5 meter høy, se bilde nr. 22447. Rett ovenfor denne var det en fangdemning som ledet vannet inn i en trerenne, som gikk over i en utgravd kanal/renne videre til Gravmyr. Hensikten var å skaffe driftsvann til kjerraten i Åsa. Bildet viser de fleste fundamentene til renna, idyllisk mosegrodde. Der vannet fra renna rant ut i kanalen, dannet det seg et krater som fortsatt kan sees langs skiløypa i dag. Dette ble kalt Renninga. Strekningen videre mot Gravmyr ble kalt Rennebakken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2014

En gammel stall?

Av Odd Tore Saugerud

Dette er interiøret i uthuset på bilde nr. 22444. Kan det ha vært en gammel stall, og hytta ei hoggerhytte?

13 Okt 2014

Enda et skogshusvære i forfall

Av Odd Tore Saugerud

Syd for Vambu, ikke langt fra Treningsrunden, ligger dette skogshusværet på en liten rygg blant alle myrene. Ikke synlig fra løypa, og stien dit gror igjen. For hytta har ikke forfallet satt inn for fullt enda, men uthuset råtner fra bunnen av.

13 Okt 2014

En nesten usynlig demning

Av Odd Tore Saugerud |

Med sine to meter i høyden ruver ikke fyllingsdemningen ved utløpet til Østre Vambutjern i terrenget. Her er den sett fra vannsiden. Bilde nr. 20477 fra 2013 viser den fra luftsiden, godt dekket av vindfall. Nå er den beæret med både opplysningsskilt for Kjerratstien og kjentmannspost, så nå er det i alle fall ikke vanskelig å se hvor den var.