Fundamenter til Tolver’n

Bilde nr. 19688 viser fundamenter til kjerratbanen til Tolver’n slik de så ut ved lavvann i Damtjern i 1960. Men mellom bilveien og tjernet er det fundamenter som også er synlige ved normal vannstand. Kast et blikk til siden, så ser du dem, du også.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2014

Fossen i Vikseterbekken

Av Odd Tore Saugerud

Dette er fossen litt nedenfor der Høgåsveien krysser Vikseterbekken, hvor vannet ble ledet vekk fra bekken i trerenne, se bilde nr. 22446. Nær både sti og skiløype, men hvor mange har sett den?

13 Okt 2014

Fundamenter etter vannrenna til Renninga

Av Odd Tore Saugerud

Litt nedenfor der Høgåsveien krysser Vikseterbekken, er det en fin foss. Den er 4-5 meter høy, se bilde nr. 22447. Rett ovenfor denne var det en fangdemning som ledet vannet inn i en trerenne, som gikk over i en utgravd kanal/renne videre til Gravmyr. Hensikten var å skaffe driftsvann til kjerraten i Åsa. Bildet viser de fleste fundamentene til renna, idyllisk mosegrodde. Der vannet fra renna rant ut i kanalen, dannet det seg et krater som fortsatt kan sees langs skiløypa i dag. Dette ble kalt Renninga. Strekningen videre mot Gravmyr ble kalt Rennebakken.

13 Okt 2014

En gammel stall?

Av Odd Tore Saugerud

Dette er interiøret i uthuset på bilde nr. 22444. Kan det ha vært en gammel stall, og hytta ei hoggerhytte?