Kald morgen ved Slora

Fullmåne og klarvær i natt fikk temperaturen til å falle under null mange steder, og ved Slora var det hvitrimete trær og stålis på puttene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Nov 2014

Utsikt fra Nesseterveien mot Sønsterudbekken

Av Odd Tore Saugerud

Nesten samme utsiktssted som på bilde nr. 22556, men med blikket vendt litt høyere opp i dalen. I dette partiet går bekken i en sammenhengende foss. Ikke synlig når det er løv på trærne, se bilde nr. 20364.

04 Nov 2014

Utsikt fra Nesseterveien mot Sønsteruddalen

Av Odd Tore Saugerud

Etter at Nesseterveien har gått over Sønsterudbekken, er det på nedsiden en høy steinrøys hvor det vokser såpass få trær at det går an å se ned i dalen, spesielt nå når løvtrærne har felt bladene. Nederst i bildet er Sønsterudbekken rett før traktorvadet. Under stupet til høyre er hylla som traktorslepet går på. Helt tilgrodd, men synlig når man vet hvor det skal være.

04 Nov 2014

«Demningen» ved bekken ut av Kroktjern

Av Odd Tore Saugerud

Kroktjern er kjent som et godt fiskevann, og demningen/terskelen skal holde vannet på et nær konstant og riktig nivå. Enkle saker, men det funker, og litt fint er det å se på også ved høy vannstand. I bakgrunnen dagens siste solstreif på vannet.