Hornet speiler seg i Nedre Lysedam

Nedre Lysedam (274 moh.) gjør ikke mye av seg om sommeren, selv om den ligger tett ved en av de mest brukte stiene fra Sørkedalen mot Oppkuven. Men nå er alt løvet falt, og Heggelielva går svær, og da ligger den minste av de tre Lysedammene og betongdammen godt synlig. På det korte stykket mellom midtre og nedre demning er det et fall på hele 26 meter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Nov 2014

Kald morgen ved Slora

Av Kjersti von Krogh

Fullmåne og klarvær i natt fikk temperaturen til å falle under null mange steder, og ved Slora var det hvitrimete trær og stålis på puttene.

04 Nov 2014

Utsikt fra Nesseterveien mot Sønsterudbekken

Av Odd Tore Saugerud

Nesten samme utsiktssted som på bilde nr. 22556, men med blikket vendt litt høyere opp i dalen. I dette partiet går bekken i en sammenhengende foss. Ikke synlig når det er løv på trærne, se bilde nr. 20364.

04 Nov 2014

Utsikt fra Nesseterveien mot Sønsteruddalen

Av Odd Tore Saugerud

Etter at Nesseterveien har gått over Sønsterudbekken, er det på nedsiden en høy steinrøys hvor det vokser såpass få trær at det går an å se ned i dalen, spesielt nå når løvtrærne har felt bladene. Nederst i bildet er Sønsterudbekken rett før traktorvadet. Under stupet til høyre er hylla som traktorslepet går på. Helt tilgrodd, men synlig når man vet hvor det skal være.