Heggelielva: Gryta med stor vannføring

Det er mange bilder i Markadatabasen av Gryta, men på de fleste er Heggelielva bare som en bekk. Nedbøren denne høsten har gitt muligheter til å rette på dette. Kanskje er vannføringen nå omtrent som normal vannføring før vannet delvis ble ledet over i Trehørningen?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Nov 2014

Heggelielva: rester av skåttbruene i Styggfoss

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser de mest tydelige restene av skåttbruene i Styggfoss. I forhold til bildet i Trygve Christensens bok «Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen» (1997) er det nå svært lite igjen. Navnet har fossen fått fordi den var så vanskelig å fløte i. Ifølge skogsjef Ove Lange hos Løvenskiold skjedde det i mellomkrigstiden en dødsulykke under fløting der.

09 Nov 2014

Heggelielva: nedre del av Styggfoss

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 22582 gir bare en liten forsmak på Styggfoss. Den nedre delen er både brattere og mye lengre enn den øvre. Nederst under fossen er restene av skåttbruene som gjorde fløting i fossen mulig. I elvesvingen er det også en fin tørrmurt skåmur. Litt større utfordring å se denne delen av fossen, spesielt om det er vått på svabergene.

09 Nov 2014

Heggelielva: øvre del av Styggfoss

Av Odd Tore Saugerud

Styggfoss ligger helt inntil Gråseterveien, om lag 400 meter nord for Storebekkhytta. Den øvre delen kan uten vansker sees fra veien, og det er bare noen få skritt i veiskråningen til der dette bildet er tatt. Men hvor mange har i det hele tatt lagt merke til denne fossen på vei opp eller ned Gråseterveien? Ingen bilder i Markadatabasen så langt i alle fall.