Krafttak for ny løype

Kraftige tak må til når ny løype skal lages, og gravemaskinen gjorde susen ved Dalssætra i formiddag. Seks mann var i aksjon for å rydde siste del av traseen for den nye løypa som skal gå fra Jeppedalsvegen, via Heggavegen, og i terrenget opp til Dalssætra. Folk fra Nannestad og Bjerke løypekjørerlag har lagt ned mange dugnadstimer for å klargjøre traseen. Nå er jobben gjort!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Nov 1996

Slorademningen 1996: helt åpen, men mindre forfall

Av Odd Tore Saugerud

Slorademningen slik den var nokså nøyaktig 18 år før bilde nr. 22586 ble tatt. Treverket i sydsiden av demningen (venstre side av bildet) var i 1996 i mye bedre stand enn i 2014. I 1996 var det også snø, men bare en uke senere var føremeldingen «søle».

08 Nov 2014

Deledalen: en velskurt bergvegg

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange stup og skrenter i sidene til Deledalen. Denne bergveggen ender i en hylle et stykke opp fra selve dalen. Det glattskurte utseendet er typisk. I området syd for vannskillet er det også flere mosebevokste hvalrygger. Mellom disse var det denne dagen bra med ferske elgspor i det tynne snølaget, og noen brunstgroper. Ikke veldig beroligende nå når det er brunsttid og elgokser er vare på alt som kan oppfattes som rivaler.

08 Nov 2014

Deledalen: utsyn mot syd etter vannskillet

Av Odd Tore Saugerud

Også etter vannskillet og videre mot syd er Deledalen trang, med steinete og våt bunn og mange vindfall. Det var ikke spor etter tilrettelegging av steinene i bunnen der for fotsti, men på hyllene på vestsiden var det partier med tråkk hvor det kunne se ut som om stein hadde blitt ryddet. Med såpass gode muligheter til å ta seg frem utenfor dalbunnen, ville det vært merkelig om ferdselsveien hadde gått i den. Men videre undersøkelser av dette får vente til en tørr sommerdag.