Myrtjernhelvete: løftedam og skåttbruene nedenfor 2004

Dette bildet fra november 2004 er tatt på omtrent samme sted som bilde nr. 22600. Det viser at det har vært forfall i laftverket på nordsiden (høyre), men ikke mye. Det hadde vært interessant å ta en tur opp på løftedammen og kanskje videre innover også, men det må bli en tørr sommerdag med liten vannføring.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Nov 2004

Myrtjernhelvete: øvre del 2004

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt i november 2004 fra omtrent samme sted som bilde nr. 22598. November 2004 var kald, og det var fine isdannelser i fossespruten. Snø som var fastfrosset på isen, gjorde det også mulig å komme nærmere fossen da. På bildet er knekken i kløfta med løftedam (kulp) i bunnen av øvre del av fossen synlig.

14 Mar 2011

Dagmars herjinger ved Skriverberget

Av Odd Tore Saugerud

Slik så det ut i skiløypa vest for Skriverberget etter at Dagmar hadde herjet i julen 2011. Da vi gikk her rett etter stormen, var skiløypa fullstendig blokkert av trær på tvers av den. På dette bildet har oppryddingen startet, og senere ble opprydding kombinert med hogst i kantsonene av områdene med vindfall.

08 Nov 2014

Krafttak for ny løype

Av Kjartan Roland |

Kraftige tak må til når ny løype skal lages, og gravemaskinen gjorde susen ved Dalssætra i formiddag. Seks mann var i aksjon for å rydde siste del av traseen for den nye løypa som skal gå fra Jeppedalsvegen, via Heggavegen, og i terrenget opp til Dalssætra. Folk fra Nannestad og Bjerke løypekjørerlag har lagt ned mange dugnadstimer for å klargjøre traseen. Nå er jobben gjort!