Novemberlys over Rottungen

Mye grått og vått vær i årets november hittil. Men så glimter det til med sprekker i skydekket og lav sol, slik som over Rottungen: speilblankt, mørkt vann og pastellfarvete skyer og med Gåslungen gård på den andre bredden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Nov 2014

Øyungsdemningen etter vedlikeholdet i 2013

Av Odd Tore Saugerud

Øyungsdemningen ble grundig vedlikeholdt i 2013. Det ble blant annet bygget et nytt 22 meter bredt overløp på vestre side av det eksisterende fløtningsløpet. Med den høye vannstanden i Øyungen denne dagen laget vannstrømmen fra overløpet og fløtningsløpet et interessant strømningsmønster.

11 Nov 2014

Myrtjernhelvete: løftedam og skåttbruene nedenfor

Av Odd Tore Saugerud

I 1910 ble det bygget en såkalt løftedam under øvre del av fossen. Hensikten med denne var å sørge for at tømmeret skulle strømme videre i stedet for å å stupe ned mot elvebunnen og sette seg fast. Nedenfor den ble det bygget flere skåttbruer i den fossen som da oppsto. Bildet viser det som er igjen av den laftede løftedammen og skåbruene nedenfor. Bilde nr. 22601 viser samme område i 2004.

11 Nov 2014

Myrtjernhelvete med skåttbruer

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 22597 viser, er det store svaberg på nordsiden av Myrtjernselva etter at den har passert under bilveien. På sydsiden er det kratt og stup, så derfra er det ikke forsvarlig å gå inn mot elva ved stor vannføring. Svabergene var våte og glatte denne dagen, så det var best å holde avstand også på nordsiden. Bildet viser at fortsatt er skålemmene/skåttbruene i forholdsvis god stand her oppe. Bilde nr. 22599 viser hvordan det så ut her i 2004.