En firkantet mur med sirkelrundt hull i

Langs østsiden av Skarselva fra Nordbråtebrua ligger det flere tufter etter hus. Et av disse har en noe uvanlig form: en mur med firkantet ytterside, men hvor byggesteinene er rundet av på innsiden slik at de danner et sirkelrundt hull. I skråningen ovenfor muren er det flere murer som står som høye trappetrinn. Det er uvisst hva som sto her, men dette er innenfor området til gamle Skard Krudtværk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Nov 2014

Novemberlys over Rottungen

Av Kjersti von Krogh

Mye grått og vått vær i årets november hittil. Men så glimter det til med sprekker i skydekket og lav sol, slik som over Rottungen: speilblankt, mørkt vann og pastellfarvete skyer og med Gåslungen gård på den andre bredden.

11 Nov 2014

Øyungsdemningen etter vedlikeholdet i 2013

Av Odd Tore Saugerud

Øyungsdemningen ble grundig vedlikeholdt i 2013. Det ble blant annet bygget et nytt 22 meter bredt overløp på vestre side av det eksisterende fløtningsløpet. Med den høye vannstanden i Øyungen denne dagen laget vannstrømmen fra overløpet og fløtningsløpet et interessant strømningsmønster.

11 Nov 2014

Myrtjernhelvete: løftedam og skåttbruene nedenfor

Av Odd Tore Saugerud

I 1910 ble det bygget en såkalt løftedam under øvre del av fossen. Hensikten med denne var å sørge for at tømmeret skulle strømme videre i stedet for å å stupe ned mot elvebunnen og sette seg fast. Nedenfor den ble det bygget flere skåttbruer i den fossen som da oppsto. Bildet viser det som er igjen av den laftede løftedammen og skåbruene nedenfor. Bilde nr. 22601 viser samme område i 2004.