Demningen syd i Spålen

Den fine, sydligste demningen i Spålen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Nov 2014

Her renner Bogstadvannet ut i Lysakerelva med bulder og brak

Av Kjersti von Krogh

Ved Bogstadvannets utløp kan vi passere på broen over Hammerfossen der vannet starter sin ville ferd ned gjennom gjel og slukter mot Lysaker. Broen er en del av veien som ble anlagt av Peder Anker, og fossen var kraftkilde for jernforedlingsvirksomheten i området. Der ble det blant annet utført hamring av jern til spiker og plater.

14 Nov 2014

Spor etter forsterkninger med treverk på toppen av skåmuren

Av Odd Tore Saugerud

Dette er enden på skåmuren på østsiden av elva (høyre side) ved fossen på bilde nr. 22609. Her har ikke skåmuren vært tilstrekkelig høy, og det har vært boltet fast tømmerstokker på toppen av den som forsterkning og for å lage den høyere. Tømmeret her har råtnet vekk, men høyere opp langs elva har jeg tidligere funnet intakte deler av stokker som fortsatt ble holdt på plass av boltene.

14 Nov 2014

En foss med skåmurer og skåvegger

Av Odd Tore Saugerud

Nedre del av Skarselva er stort sett ikke enkelt synlig eller tilgjengelig fra veien til Øyungsdemningen. Men akkurat her går veien helt inntil elva, og det er til og med laget en rasteplass med benk med utsikt til denne fossen.