Enda en murrest etter Tveitersaga

Murrestene på bilde nr. 22694 er sannsynligvis etter vannhjulet på saga. I fortsettelsen av disse, men litt høyere i terrenget, står dette som sannsynligvis er en pillar. Saga ligger i bratt terreng, og det er rart å tenke på at den var i drift til omkring år 1900. Vi har ikke funnet rester etter inntaksdemningen til saga og støtter til vannrenna ennå, det må vente til marken er snøfri og været er varmt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Des 2014

Fundamentrester etter Tveitersaga

Av Odd Tore Saugerud

Tveitersaga ligger ved Gupuelva rett nedenfor utløpet av Flåbekken. Her var det sag allerede på 1600-tallet, men disse fundamentrestene er fra saga som ble satt opp på samme sted i 1795. Fløyta og Gupuelva er samme vassdrag/elv, men den skifter navn etter demningen for Tveitersaga etter Nedre Fløyta, se bilde nr. 12503.

04 Des 2014

Svensrud med innlagt egenprodusert vannkraft

Av Odd Tore Saugerud

Svensrud er én av tre husmannsplasser under Tveiter gård. Navnet kommer sannsynligvis fra Sven Olsøn som var husmann der i 1742. Siste fastboende der var Øystein Martinsen Svensrud, som flyttet derfra omkring 1970. Svensrud hadde aldri innlagt elektrisitet. I stedet bygde Øystein et vasshjul i Flåbekken nedenfor, med snortrekk til uthuset. Snorhjulet sitter fortsatt på uthusveggen. Litt av et prosjekt, minste avstand til Flåbekken er 80 meter!

05 Des 2014

Snøen laver ned og løypearbeidet har begynt

Av Jonathan Roll |

Snøen laver ned på Solli i dag, og løypebasene har begynt å pakke med rulle. Bildet er tatt like ved Sandungen.