Lilloseter

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2003

23 Okt 2003

Gagnumseter på Krokskogen

Av Olav Harlem

Gagnumseter ligger vakkert til i nordenden av N. Heggelivann med utsikt over Skamrek. Gårdene Tandberg og Gagnum setret her i tidligere tider.

23 Okt 2003

Vakerseter ved Nordre Heggelivann

Av Olav Harlem

På Vakerseter øst for Nordre Heggelivann (nordvest av Gråberghaugen) har det vært seterdrift i mannsaldre. Gårdene Store Vaker - Vaker Nordre og Bure (Nordre og Vestre) setret her. Det var gårdene Store Vaker og Bure Vestre som eide husene mens de andre to gårdene bare hadde seterløkker her. Store Vaker ble gjenoppbygget etter en brann i 1928. Før det skal denne setra ha vært den eldste på hele Krokskogen og kanskje over 300 år gammel.