Over Holterkollen

Scooterløypa over Holterkollen går her over fine myrdrag, drøyt 400 moh.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Feb 2015

Løypemøte i Gopledalen

Av Erik Unneberg

Når en går scooterløypa sørover fra Busterudvangen, kommer man til dette løypedelet etter 2,5 kilometer. Dette er Gopledalen, som ligger på østsiden av Holterkollen, og vest for Nordre Ryggevann. Til venstre går den gamle løypa ned til Nittedal kirke. Den står ikke avmerket på en del kart, men finnes på eldre og lokale kart. Den ble preparert nylig. Løypa til høyre, altså den vestre, går opp på og over Holterkollen.

07 Feb 2015

Isskulpturer ved Falltinbekken

Av Steinar Neby

Bildet er tatt i løypa mellom Vestby skole og Nordre Ålerud.

10 Feb 2015

Løypedele på Holterkollen

Av Erik Unneberg

Ved dette løypeskiltet møtes flere scooterløyper. Løypa oppover (inn i bildet) går over Holterkollen til Busterudvangen, mens det går en løype til venstre i retning Spikertjernhytta. Løypa som fotografen vender ryggen til, er den bratte traseen fra Gaustadmåsan.