Finnstadkløften på Finnstadveien

Skiløper på vei sydover i kløften på Finnstadveien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Mar 2015

Veien delvis stengt

Av Vigdis Jynge

Broen var stengt for tyngre kjøretøy, fordi støtteveggen hadde ramlet ned. Skiløpere kunne passere, men prepareringsmaskinen var for tung til det. Den kjørte frem til broen på begge sider, slik at vi likevel fikk nypreparerte løyper.

14 Mar 2015

Midlertidig veiskilting på broen sør for Storflåtan

Av Vigdis Jynge

Støtteveggen til broen og elven hadde ramlet i elven, men skiløpere kunne passere.

14 Mar 2015

Lunsj i solveggen på Finnstad

Av Vigdis Jynge

Det var nesten kø til den delvis tørre trammen på Finnstad. I gamle dager var det kjøkkenservering i hovedhuset.