Mølladammen i Lomma: betongdemningen

Her har vi tatt turen ned til steinene på bilde nr. 23683. Vanninntak til venstre i bildet, så et naturlig overløp og deretter en murt fangdemning, også med overløp. Betongen tyder på tidlig 1900-tall. Mølla var visstnok i bruk til 1917, og etter det ble demningen brukt som inntak til en vannledning i tre til kraftverksturbinen nede ved Bærums verk. Det er ikke urimelig å anta at den opprinnelig demningen ble modifisert for å få til dette. Bilde nr. 23685 viser en av bærebukkene til rørledningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Mai 2015

Mølladammen i Lomma: både gjemt og glemt

Av Odd Tore Saugerud

Nedstrøms brua til Lommedalen kirke, ser Lomma først ganske rolig ut, selv en dag med flomvannføring. Noen steiner bryter vannspeilet, og etter det går elva videre i hvite fossestryk. Men steinene er ikke naturlige steiner, men restene etter en demningen til en kornmølle, som i sin tid ga stedet navnet Mølladammen.

02 Mai 2015

Unnarennet til hoppbakken «Bjartbakken»

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke mye som tyder på at dette bildet av tett kratt i bratt li viser unnarennet til en 50-meters hoppbakke. Men det bøyde rundtstålet på svaberget står nederst i forlengelsen av den sydligste raden av fundamenter, og litt lenger mot nord er det enda et av samme slag. Så dette var nok i sin tid en del av fundamentet til hoppet. På STKs orienteringskart Nøklevann:Haukås M 1:20 000 fra 1962 er 50-metersbakken tegnet inn med stillas, unnarenn og klubbhus. På Oppsals karter fra tidlig 1970-tall er det bare tegnet inn åpent område der. På denne tiden ble den opprinnelige bakken erstattet med «Lille-Bjarten», en enkel 25-meters bakke, men med flomlys. Espen Bredesen startet sin hoppkariere her. Bakken var i bruk frem til 1980-tallet. Jeg har et svakt minne om den fra orienteringsløp i området på 1970-tallet. Bilde nr. 14122 fra 2011 viser området sett nedenfra.

02 Mai 2015

Ruinene etter hoppbakken «Bjartbakken»

Av Odd Tore Saugerud

På Oppsals orienteringskart Ulsrudvann M 1:10 000 fra 2006 er det på toppen av bratta mot Oppsal tegnet inn en langstrakt ruin. Som bildet viser, er ikke dette noen vanlig grunnmur, men tre rader med betongsøyler av varierende høyde. Alle med festejern, noen med rester av tømmerstokker. Dette er fundamenter til ovarennet i hoppbakken «Bjartbakken». Bygget i 1934, utvidet i 1946 til 50-meters bakke med et 30 meter høyt trestillas. Siste renn var i 1961, så tok forfallet overhånd. Noen år senere ble stillaset sprengt ned med dynamitt.