Stor flytetorv

I den midterste vika i nordenden av Morterudvann ligger denne store flytetorva, så stor at den har kommet med på Skiforeningens kart og på turkartene. Ganske dekorativ i motlys. Bak den en litt bevokst «hvalrygg» foran neste vik.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jun 2015

Vika der bekken fra Bjørtjerna renner ut

Av Odd Tore Saugerud

I nordenden av Morterudvann er det flere markerte viker. Dette er den østligste og lengste. Her renner bekken fra Bjørtjerna ut, og langs denne går også naturløypa fra Setertjerna.

11 Jun 2015

Bjørnholtjernet

Av Odd Tore Saugerud

Bjørnholtjernet, eller Vestre Bjønntjern som det heter på enkelte kart, er en liten putt i myr som holder på å vokse igjen. Pent, men vått. Terrenget omkring er grovkupert med mange mindre detaljer som ikke er synlige på turkartene. Ingen stier, ganske tidkrevende å ta seg frem i.

11 Jun 2015

Øvre Bjørtjern

Av Odd Tore Saugerud

Øvre Bjørtjern er typisk for Østmarka: langt og smalt, bratte bredder som gjør det vanskelig å ferdes langs vannet. Mer uvanlig er det at bekken fra Øvre til Nedre Bjørtjern renner mot nord. Men i Nedre Bjørtjern skifter den retning, og renner mot sydvest. Bjør kommer av bjor, bever, dvs. Bevertjern. Vi så ingen ferske spor.