En liten vik øst for «hvalryggen»

En liten idyll med utsikt mot øst omtrent midt på nordbredden av Morterudvann. En tur til fots langs nordbredden av Morterudvann er ikke praktisk gjennomførbar uten å gå et stykke inn i terrenget. Langs vannet er det stup og skrenter ned i vannet. Terrenget innenfor er berg- og dalbane, bratt opp rygger og så ned igjen på et sted hvor det ikke er stup. Meget tidkrevende, og turkartene gir ikke pålitelig informasjon om alle de små dalene og hvor stupene er. Men vel nede ved vannet er det fine rasteplasser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jun 2015

Stor flytetorv

Av Odd Tore Saugerud

I den midterste vika i nordenden av Morterudvann ligger denne store flytetorva, så stor at den har kommet med på Skiforeningens kart og på turkartene. Ganske dekorativ i motlys. Bak den en litt bevokst «hvalrygg» foran neste vik.

11 Jun 2015

Vika der bekken fra Bjørtjerna renner ut

Av Odd Tore Saugerud

I nordenden av Morterudvann er det flere markerte viker. Dette er den østligste og lengste. Her renner bekken fra Bjørtjerna ut, og langs denne går også naturløypa fra Setertjerna.

11 Jun 2015

Bjørnholtjernet

Av Odd Tore Saugerud

Bjørnholtjernet, eller Vestre Bjønntjern som det heter på enkelte kart, er en liten putt i myr som holder på å vokse igjen. Pent, men vått. Terrenget omkring er grovkupert med mange mindre detaljer som ikke er synlige på turkartene. Ingen stier, ganske tidkrevende å ta seg frem i.