Nordenden av Putten med flytetorver

I lavt sidelys var flytetorvene i nordenden av vika Putten nordøst i Mønevann uimotståelig. I bakgrunnen ruver Mønekollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jun 2015

En liten vik øst for «hvalryggen»

Av Odd Tore Saugerud

En liten idyll med utsikt mot øst omtrent midt på nordbredden av Morterudvann. En tur til fots langs nordbredden av Morterudvann er ikke praktisk gjennomførbar uten å gå et stykke inn i terrenget. Langs vannet er det stup og skrenter ned i vannet. Terrenget innenfor er berg- og dalbane, bratt opp rygger og så ned igjen på et sted hvor det ikke er stup. Meget tidkrevende, og turkartene gir ikke pålitelig informasjon om alle de små dalene og hvor stupene er. Men vel nede ved vannet er det fine rasteplasser.

11 Jun 2015

Stor flytetorv

Av Odd Tore Saugerud

I den midterste vika i nordenden av Morterudvann ligger denne store flytetorva, så stor at den har kommet med på Skiforeningens kart og på turkartene. Ganske dekorativ i motlys. Bak den en litt bevokst «hvalrygg» foran neste vik.

11 Jun 2015

Vika der bekken fra Bjørtjerna renner ut

Av Odd Tore Saugerud

I nordenden av Morterudvann er det flere markerte viker. Dette er den østligste og lengste. Her renner bekken fra Bjørtjerna ut, og langs denne går også naturløypa fra Setertjerna.