Rykkinn sett fra Svartoråsen

Fra et av utsiktspunktene på Svartoråsen i Vestmarka har man et godt overblikk over Rykkinn. Flere andre marker er representert på bildet. Til venstre ser vi litt av Eineåsen (Krokskogen), mens åsen til høyre, er en del av Kolsås-massivet (Bærumsmarka). Midt i bakgrunnen (bak Steinshøgda, Bærumsmarka) ser vi Tryvannshøgda i Nordmarka, med Tryvannstårnet som øverste punkt. Bildet er tatt mot nordøst.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jun 2015

Utsikt fra Svartoråsen

Av Erik Unneberg

Svartoråsen er en avlang åsrygg mellom Skui og Stovivannet, og definerer Tanumplatåets vestgrense. På mange måter minner Svartoråsen om Pershusfjellet i Nordmarka, selv om bærumsvarianten av denne åstypen byr på færre utsiktspunkter. Men noen steder har man gode muligheter til å se langt av gårde, slik som her, der kameralinsen er rettet sørøstover. Gården i forgrunnen er Vøyen, og bak denne ser vi idrettsanlegget på Rud, ca. tre kilometer unna fotografen. Videre ser vi mot vestre Bærum, indre Oslofjord og Ekeberg, Bekkelaget og Nordstrand. Det går fin sti over Svartoråsen i nord/sør-retning. Anbefales!

12 Jun 2015

Steinbusetra

Av Berit Saghaug Mørck

På blåmerket sti mot Steinbusetra en fin junikveld.

12 Jun 2015

Utsikt fra Øyangsrøysa

Av Berit Saghaug Mørck

Fra Øyangsrøysa er det flott utsikt. Det lille vannet nærmest er Svartdulp, til venstre Fagervann og lengst borte ser man Katnosa.