Flytetorv med bukkeblad ved demningen i Store Fidlingen

Pur idyll med speilblankt vann ved demningen i Store Fidlingen. Ikke en gang et vak, som det ellers var mange av. Mest fiskepinner som hoppet høyt, muligens noen større på dypere vann lenger ute.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Jul 2015

Demningen i Store Fidlingen, hevemekanismen for damluka

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 23923 viser at damluka nå er helt nede, men ved hjelp av denne mekanismen kan den heves og settes fast slik at vannføringen kan reguleres. Noen deler er eldre med sjarmerende rust, andre er nyere og galvaniserte.

01 Jul 2015

Demningen i Store Fidlingen

Av Odd Tore Saugerud

Demningen i sydenden av Store Fidlingen er fra 1886, og ble fullstendig rehabilitert i 2012. Her er den sett fra nedsiden. Vannføringen i elva videre til Katnosa er meget liten, ikke noe vann over damluka, bare lekkasjevann gjennom selve luka og i dens nedre høyre hjørne. På mange av steinblokkene var det tydelige spor etter sømboring og utsprengning med kiler. Vest for hoveddemningen er det spor etter en lang, lav atthaldsdemning.

01 Jul 2015

Utsikt mot øvre del av vollen ved Roenseter

Av Odd Tore Saugerud

Denne utsikten har nok ikke vært der lenge, for sist vi gikk her i dalen mellom Vangshaugen og Grasdalskollen, var det høy og tett granskog. Nå er det kvistrike hogstfelt, og traktorveier på rundstokker mer og mindre hulter til bulter i bløtmyra. Den gamle og tilvokste tømmerveien var mye bedre gangbar enn dette.