Pipeskaret mot øst under sydstupet

Pipesteinen står i et skar, lokalt kalt Pipeskaret, i Krokskogstupet mot Steinsfjorden. Sydveggen er et stup, mens nordveggen er stup avbrutt av en svært bratt skråning nordvest for steinen. Bildet viser den bredere delen av Pipeskaret mellom sydstupet og steinsøylen øst for Pipesteinen. Bunnen består av steinblokker dekket med mose. Her må man ferdes varsomt, da det er både løse stein og store hull under mosedekket. Tett kratt dekker for utsikten videre oppover, men her smalner skaret av til en kløft med svaberg mot nord og stup med overheng mot syd. Det er en tendens til vannsig på svaberget i bunnen av kløfta. Jeg krabbet opp der i 1999, men ville ikke gjort det igjen nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 1999

Pipesteinen, i 1999 med toppvarde: sett fra steinsøylen øst for den

Av Odd Tore Saugerud

I 1999 var lysforholdene annerledes og bedre enn i 2015, men den viktigste forskjellen er kanskje ikke så lett å se med en gang: Da var det toppvarde på Pipesteinen. I 2015 er den vekk, og det vokser et lite tre omtrent der den sto. Pipesteinen ble besteget og vardsatt av Kåre Haug, primus motor i Kjentmannsmerket, den 1. mai 1993.

09 Jul 2015

Pipesteinen, i 2015 uten toppvarde: sett fra steinsøylen øst for den

Av Odd Tore Saugerud

Steinsøylen øst for Pipesteinen er målet for første del av turen til foten av Pipesteinen. Det enkelt å krabbe opp på den, og derfra er det utsikt både til Pipesteinen og til Ringerike og fjellene bak. Første del av turen ned til foten av Pipesteinen er interessant og spennende. Fra nord går det ned en svært bratt skråning med en blanding av jord, stein, røtter og mose. I 1999 krabbet jeg ned skråningen, nå var et 30 meter langt sikringstau godt å ha.

09 Jul 2015

Pipesteinen: utsikt fra stupkanten i syd ned i Pipeskaret

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt fra samme sted som bilde nr. 20492, men med et kamera med vendbart display slik at det var mulig å ta bildet omtrent loddrett nedover. På bildet er den mosegrodde og storsteinete ura mellom stupet og Pipesteinen godt synlig. Bildet viser at Pipesteinen er den nordlige delen av en steinrygg. Til høyre (øst) for denne er det en annen steinsøyle bak den tette furua. Helt nede i venstre hjørne skimtes toppen av enda en søyle, en ganske spiss rygg. Bilde nr. 23964 viser denne nokså spesielle formasjonen. Trist at været i dag ikke ble som Yr.no lovet, da ville sidelys litt på skrå forfra ha fremhevet formasjonene mye bedre.