En navnløs steinsøyle sydvest for Pipesteinen 1999

Som bilde nr. 23959 antyder, er det flere steinsøyler i området rundt Pipesteinen. Denne er den mest markante, og står lavere i terrenget der hvor sydstupet skifter retning til mot vest. Denne og området rundt den skulle vært undersøkt nøyere denne gangen, men dårlige lysforhold og den formidable insektplagen gjorde at det måtte utsettes. Bildet fra 1999 får gjøre nytten inntil da.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Jul 2015

Pipesteinen: sett nedenfra fra øst

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser Pipesteinen sett fra foten av steinsøylen øst for den. En målestokk for høyden kan være den slanke og høye grana til venstre for den. De ukskarpe flekkene på bildet er mygg og knott som svever foran kameraet i håp om å suge blod fra fotografens hender og ansikt. Jeg har bare opplevd noe lignende på Finnmarksvidda en stille kveld med opplett etter en dags plaskregn.

09 Jul 2015

Pipeskaret mot øst under sydstupet

Av Odd Tore Saugerud

Pipesteinen står i et skar, lokalt kalt Pipeskaret, i Krokskogstupet mot Steinsfjorden. Sydveggen er et stup, mens nordveggen er stup avbrutt av en svært bratt skråning nordvest for steinen. Bildet viser den bredere delen av Pipeskaret mellom sydstupet og steinsøylen øst for Pipesteinen. Bunnen består av steinblokker dekket med mose. Her må man ferdes varsomt, da det er både løse stein og store hull under mosedekket. Tett kratt dekker for utsikten videre oppover, men her smalner skaret av til en kløft med svaberg mot nord og stup med overheng mot syd. Det er en tendens til vannsig på svaberget i bunnen av kløfta. Jeg krabbet opp der i 1999, men ville ikke gjort det igjen nå.

12 Jun 1999

Pipesteinen, i 1999 med toppvarde: sett fra steinsøylen øst for den

Av Odd Tore Saugerud

I 1999 var lysforholdene annerledes og bedre enn i 2015, men den viktigste forskjellen er kanskje ikke så lett å se med en gang: Da var det toppvarde på Pipesteinen. I 2015 er den vekk, og det vokser et lite tre omtrent der den sto. Pipesteinen ble besteget og vardsatt av Kåre Haug, primus motor i Kjentmannsmerket, den 1. mai 1993.