Sommerstille på Uglahaugåsen

Utradisjonell trasé til kjentmannsposten i dag: robåt fra Jonsetangen over Øyangen og videre til fots opp på toppen, der det var fin utsikt mot vannet Ugla.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Mai 2009

På toppen

Av Erik Unneberg |

Sykkelrute 879 fra Store Sandungen ender på Bergsåsen, der Askers høyeste punkt befinner seg. Disse syklistene kan nå glede seg til nedfarten.

11 Jul 2015

Modne på Midtstuen

Av Nina Didriksen |

Da er det bare å ta med seg et spann og gå 200 meter fra Midtstuen stasjon. Årets matauk kan begynne.

12 Jun 1999

En navnløs steinsøyle sydvest for Pipesteinen 1999

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 23959 antyder, er det flere steinsøyler i området rundt Pipesteinen. Denne er den mest markante, og står lavere i terrenget der hvor sydstupet skifter retning til mot vest. Denne og området rundt den skulle vært undersøkt nøyere denne gangen, men dårlige lysforhold og den formidable insektplagen gjorde at det måtte utsettes. Bildet fra 1999 får gjøre nytten inntil da.