Vinterveien

Dette skiltet forteller oss at en gren av Plankeveien gikk her. Dette var en vintervei fra Rausjø sag til Christiania som var i bruk fra 1760 til 1865. Vi ser veiens trasé gjennom skogen, og helt nederst kan vi så vidt se den sørvestre vika i Nord-Elvåga. Mangt et lass med plank er nok blitt trukket opp av hestene her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Jul 2015

Strake veien over Øgårdssletta

Av Eivind Molde

Rett og flat vei over Øgårdssletta. Men oppoverbakker og svinger venter om ikke så lenge. Til venstre ser vi Øgården.

12 Jul 2015

Utløpet av Langvann med gul vannlilje og sverdlilje

Av Odd Tore Saugerud

Det går tømmervei og avstikker fra blåstien til utløpet av Langvann, men sommerbilder derfra er det dårlig med. Langvann ble i 1960 demmet opp med en ca. to meter høy betongdemning for å holde bedre kontroll med vannstanden i Elvåga som drikkevann. Her vokser både gule og hvite vannliljer, og sverdliljer, men bestanden av de sistnevnte har gått tilbake de siste årene. Nå hadde himmelen blitt jevnt blågrå, og regnet kom før vi nådde Lerkestien på Sotåsen.

12 Jul 2015

En hvalrygg i Langvann sett fra Langvannsodden

Av Odd Tore Saugerud

Ganske midt i den søndre delen av Langvann ligger det en blankskurt hvalrygg. Midt over den går det en stripe med en mørkere bergart. Den var erobret av en gretten måke som kjeftet på oss helt til kameraet kom frem. I bakgrunnen dukker mørke skyer opp. Dette var det siste solstreifet før regnet kom.