Bronsealdergravrøysa: utsikt mot nordvest

Den gravlagte hadde flott utsikt fra gravrøysa. Mot nordvest er det uhindret sikt mot Herøya, den lille Maurøya og den spisse Loretangen, deretter Steinssletta, så åsene og i horisonten Norefjell og Vassfarfjellene. Men ikke denne dagen, da var det kraftige regnskurer som dominerte. Heldigvis holdt de seg vest og nord for Krokskogen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jul 2015

Retthellseter sett fra vest 2015

Av Odd Tore Saugerud

Siden mesteparten av husene på bilde nr. 23996 er revet og områdene med berg i dagen delvis er vokst til, er det ikke enkelt å finne ut hvor de gamle bildene er tatt fra. Jeg har derfor valgt en vinkel som gjør at endeveggen på fjøset får omtrent samme utseende som på bildet fra 1935, og som samtidig tar med det «nye» størhuset. Fjøset tilsvarer stort sett bildet fra 1935. Det ser ut som om det har vært omlaftet, og at døren da ble flyttet lenger mot nord. Det lille, grå huset omtrent midt på bildet er det samme som huset til venstre på bilde nr. 23994 og nr. 23995. Alle de andre gamle husene er revet, også det av stein til venstre på bildet fra 1935. Det er ikke tydelige spor etter grunnmurene, men noen av steinen har sikkert blitt brukt i grunnmuren til størhuset fra 1936. Det er også steinrøyser i granlundene som har vokst opp, men en inngjerding med tre hester på beite gjorde det lite fristende å undersøke disse nærmere i dag.

20 Jul 2015

Retthellseter sett fra nordenden av setervollen 2015

Av Odd Tore Saugerud

Setervollen nord for det nye størhuset på Retthellseter er vokst til med flere lunder av velvoksen gran. Dette er det bildet som best tilsvarer bilde nr. 23994 fra ca. 1930. Huset til venstre i bildet har samme plassering av døra og samme lafting i endeveggen mot nord, så selv om sideveggen nå er panelt, kan man slutte at dette er det samme huset. Huset til høyre ligger bak omtrent samme formasjon av berg i dagen, og takvinkelen stemmer. Dette er fjøset, som har fått et påbygg i nordenden siden da. Huset midt mellom disse er revet. Det er nå kommet et nytt hus syd for fjøset.

19 Jul 2015

Lærerikt i Hakadal

Av Nina Didriksen

På den lille utfartsparkeringen mellom Hakadal stasjon og Hakadal verk står det et nytt informasjonsskilt om Greveveien. Skiltet forteller også at det er satt opp av blant andre Nittedal kommune, Akershus fylkeskommune og det lokale DNT-laget i samarbeid.