Rennedalen: blåsti og skiløype, muligens gammel tømmervei

Etter Muggerudmyrene er passert, går blåstien ned i Rennedalen og krysser denne etter hvert. Også skiløypa fra Retthellseter til Skardtjern tar en sving innom dalen før den fortsetter nedover mot Skardtjern. Dalsidene er bratte, og dalbunnen steinete, men det er meget frodig der, og påfallende mye brennesle. Kan det tyde på at det har vært en ferdselsvei her med hest, og at skaret videre nedover er passerbart?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jul 2015

Bronsealdergravrøysa: utsikt mot Gaustatoppen og flere regnskurer

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten mot Gaustatoppen er nevnt i andre bilder fra bronsealdergravrøysa, men selve toppen er ikke synlig. Denne dagen ble telelinse bragt med for å bøte på dette, og toppen var også synlig bak skurene. Men motlys, skyer og dis er den perfekte kombinasjon for blåstikk, og originalbildet endte opp uten andre farger enn blått og cyan. Så da er sort/hvitt løsningen.

20 Jul 2015

Bronsealdergravrøysa: utsikt mot nordvest

Av Odd Tore Saugerud

Den gravlagte hadde flott utsikt fra gravrøysa. Mot nordvest er det uhindret sikt mot Herøya, den lille Maurøya og den spisse Loretangen, deretter Steinssletta, så åsene og i horisonten Norefjell og Vassfarfjellene. Men ikke denne dagen, da var det kraftige regnskurer som dominerte. Heldigvis holdt de seg vest og nord for Krokskogen.

20 Jul 2015

Retthellseter sett fra vest 2015

Av Odd Tore Saugerud

Siden mesteparten av husene på bilde nr. 23996 er revet og områdene med berg i dagen delvis er vokst til, er det ikke enkelt å finne ut hvor de gamle bildene er tatt fra. Jeg har derfor valgt en vinkel som gjør at endeveggen på fjøset får omtrent samme utseende som på bildet fra 1935, og som samtidig tar med det «nye» størhuset. Fjøset tilsvarer stort sett bildet fra 1935. Det ser ut som om det har vært omlaftet, og at døren da ble flyttet lenger mot nord. Det lille, grå huset omtrent midt på bildet er det samme som huset til venstre på bilde nr. 23994 og nr. 23995. Alle de andre gamle husene er revet, også det av stein til venstre på bildet fra 1935. Det er ikke tydelige spor etter grunnmurene, men noen av steinen har sikkert blitt brukt i grunnmuren til størhuset fra 1936. Det er også steinrøyser i granlundene som har vokst opp, men en inngjerding med tre hester på beite gjorde det lite fristende å undersøke disse nærmere i dag.