Til skogs fra Dal/Brenna

Herfra - like ved Dalssvingen - går veien som fører inn i Østmarka fra Dal/Brenna. Om vinteren går det skiløype her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jul 2015

Ljanselva miljøpark

Av Eivind Molde

Stier og turveier gjør Ljanselva miljøpark lett tilgjengelig for turfolket. Langs elva er det satt opp en rekke skilt som gir fyldig informasjon om dette flotte naturområdet. Miljøprosjekt Ljanselva har laget skiltene i samarbeid med Søndre Aker Historielag og med støtte fra kommunen/bydelen. I bakgrunnen skimter vi taket på Sagstua.

14 Jul 2015

Veivalg fra Klemetsrud

Av Eivind Molde

Når man kommer fram til Klemetsrud fra nord, har man flere valgmuligheter for turen videre. Man kan fortsette langs bilveien mot Enebakk eller sykle inn i Sørmarka mot Myrer, man kan ta av mot Hauketo, eller ta turen opp til Grønmo og videre inn i Østmarka.

14 Jul 2015

Fin sykkelvei forbi Dal/Brenna

Av Eivind Molde |

På mesteparten av strekningen mellom Skullerudkrysset og Klemetsrud har syklister og gående sin egen trasé. Dal/Brenna ligger omtrent midt imellom.